Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website bevat informatie afkomstig van HEAP Creative Solutions. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden.

Geen aansprakelijkheid

Het materiaal is zorgvuldig en nauwkeurig samengesteld en gepubliceerd. HEAP Creative Solutions is in geen enkel geval aansprakelijk voor incorrecte en/of incomplete informatie dan wel voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. HEAP Creative Solutions behoudt het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in alle informatie op deze website aan te brengen.

HEAP Creative Solutions behandelt alle binnengekomen post en e-mail vertrouwelijk. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. HEAP Creative Solutions kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld. De opgegeven naam-, adres- en telefoonnummersgegevens voor beantwoording van een e-mail gebruikt HEAP Creative Solutions alleen voor dit doel. 

Informatie van derden

Deze website geeft links naar andere websites die door andere partijen dan HEAP Creative Solutions worden geëxploiteerd. HEAP Creative Solutions verstrekt een dergelijke link uitsluitend voor het gebruikersgemak. HEAP Creative Solutions heeft geen zeggenschap over deze websites. HEAP Creative Solutions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Auteursrecht

Alle op deze site verstrekte informatie, waaronder teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal zijn eigendom van HEAP Creative Solutions en worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van HEAP Creative Solutions.